U bevindt zich hier:  Home  /  Activiteiten  /  Bodemsanering

Bodemsanering (BRL 7000)

Echte specialisten

Verhoeve Advies & Realisatie is op het gebied van uitvoering van bodemsaneringen een echte specialist. Hierbij worden zowel saneringen in eigen beheer, door middel van zowel conventionele technieken, als de uitvoering van zogenaamde in-situ saneringen uitgevoerd. Een conventionele saneringsaanpak bestaat doorgaans uit het ontgraven van de verontreinigde bodem. Eventuele achterblijvende verontreinigingen in het grondwater kunnen door middel van het oppompen en eventueel behandelen hiervan worden verwijderd.

Wanneer sprake is van een moeilijk bereikbare verontreiniging, bijvoorbeeld als gevolg van aanwezige bebouwing en/of ondergrondse infrastructuur, kan het toepassen van in-situ technieken een oplossing bieden. Hierbij worden de verontreinigingen verwijderd op biologische wijze of door middel van chemische oxidatie, of een combinatie van beide. Het inbrengen van nutriënten en/of zuurstof (biologische stimulatie) als chemicaliën (ozon, waterstofperoxide e.d.) vindt middels een injectiesysteem plaats. De verontreinigingen kunnen op deze wijze zonder grootschalige graafwerkzaamheden worden aangepakt.

Chemische oxidatie, gevolgd door verdergaande biologische afbraak blijkt een zeer kosteneffectieve methode te zijn. Concepten die wij opstellen en uitvoeren zijn over het algemeen multifunctioneel. Dit betekent dat wij met hetzelfde systeem meerdere technieken kunnen uitvoeren (chemisch, biologisch en fysisch). Door deze flexibiliteit kan ingesprongen worden op onvoorziene situaties als meer verontreiniging of andere type verontreiniging. De bodem lijkt immers altijd voor verrassingen te zorgen. De soort verontreiniging en de aanwezige bodemopbouw zijn ondermeer factoren die bepalen of een in-situ aanpak mogelijk, danwel (kosten)efficiënt is.

Verhoeve Advies & Realisatie staat voor zijn ontwerp, de uitvoering en de voorgestelde technieken. Indien gewenst, voeren wij de bodemsanering uit voor een vaste prijs en met een aantrekkelijke betalingsregeling.

Alleen door het ministerie van VROM erkende instellingen mogen bodemsaneringen uitvoeren (BRL 7000). Verhoeve Advies & Realisatie beschikt over deze erkenning.